Thursday, 9 November 2017

5 Golongan Orang Yang Terbebas Dari Pertanyaan Kubur

SETELAH manusia meninggal dunia nanti, ia mengalami kenasiban di alam kubur. Di dalam kubur itu, ia menantikan dibangkitkan hingga datangnya hari kiamat. Dan di alam kubur kelak ia bakal ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Tetapi nyatanya, ada berbagai golongan orang yang terbebas dari soalan di dalam kubur. Berikut ini penjelasannya.

Inilah 5 Golongan Orang Yang Terbebas Dari Soalan Kubur, No. 5 Golongan Terbanyak

1.   Orang Yang Mati Syahid
Dari Rasyid bin Sa’ad, dari berbagai sahabat nabi, disebutkan bahawa ada seseorang yang bertanya pada Nabi Muhammad SAW.
“Wahai Rasulullah SAW, mengapa orang-orang beriman bakal diuji dalam kubur, kecuali para syuhada?” Beliau menjawab, “Kilatan pedang yang berkelabat di atas kepala mereka telah lumayan menjadi ujian bagi mereka.”

2. Ribath (berjaga di tampal batas wilayah muslim untuk mencegah serangan musuh) di jalan Allah
Salman berkata, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda,
“Ribath sehari semalam lebih baik daripada puasa dan solat malam sebualan. Kalau seseorang mati dalam keadaan semacam ini, amalnya bakal mengalir dan dicurahkan rezeki atasnya dan dijamin leluasa dari ujian (kubur).”

3. Meninggal Kerana Sakit Perut
Abu Ishaq As-Syu’aiby berkata, Sulaiman bin shord mengatakan terhadap Khalid bin Urfathah alias sebaliknya, Khalid berkata terhadap Sulaiman,
“Apakah kalian mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Barangsiapa meninggal sebab sakit perut, tak bakal diseksa dalam kuburnya’.” Salah seorang dari mereka menjawab, ‘Ya’.”

4. Membaca Surah Al-Mulk
Ternyata membaca dan mengamalkan Al-Qur’an dengan sungguh-sungguh akan membuat orang terhindar dari siksa kubur. Hal ini biasanya dilakukan Rasulullah setidaknya malam Jumaat. Rasullulah saw menyebutkan Surah ini dengan" Al-Maani'ah " (Pencegah, penahan dari siksaan). Beliau bersabda yang artinya:  "Dialah surah Pencegah yang mencegah pembacanya dari siksa Kubur" Riwayat An - Nasaa'i. Hadis Riwayat At - Turmudzi meneruskan Ibnu ' Abbaas (Hasan).

Rasulullah SAW bersabda, “Surah tabarak bakal mencegah azab kubur.”

5. Meninggal Pada Hari Jumaat
Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada seorang Muslim yang meninggal pada hari Jumaat atau malam Jumaat melainkan Allah tentu bakal menjaganya dari fitnah kubur.”

Dalam hadits Abdullah ibn Amru, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Setiap Muslim yang meninggal pada hari Jum’at akan dijaga oleh Allah dari fitnah kubur.” [HR. Ahmad dan Tirmidzi; Dinyatakan kuat oleh syaikh al-Albâni rahimahullah dalam Ahkâmul Janâiz, hlm. 35]
geng wokyoh