Monday, 2 October 2017

WANITA YANG HARAM DIKAHWINI MENURUT ISLAM


WANITA YANG HARAM DIKAHWINI

HARAM SELAMA-LAMANYA (TAHRIM MUABBAD)
Seorang wanita haram dikahwini untuk selama-lamanya kerana:

a)    Keturunan
                     i.        Ibu
                   ii.        Anak perempuan
                  iii.        Saudara perempuan
                  iv.        Anak saudara perempuan dari saudara lelaki
                    v.        Anak saudara perempuan dari saudara perempuan
                  vi.        Ibu saudara dari sebelah bapa
                 vii.        Ibu saudara dari sebelah ibu

b)   Susuan (Radhaáh)
                     i.        Ibu susuan, termasuk ibu dari ibu yang menyusukan, ibu dari suami ibu yang menyusukan dan seterusnya ke atas
                   ii.        Anak perempuan dari ibu yang menyusukan
                  iii.        Anak perempuan dari ibu suami yang menyusukan
                  iv.        Saudara-saudara perempuan susuan
                    v.        Anak-anak dari saudara lelaki susuan, termasuk juga anak-anak perempuan dari anak-anak lelaki ibu susuan dan suami ibu susuan
                  vi.        Saudara-saudara perempuan dari ibu yang menyusukan
                 vii.        Saudara-saudara perempuan dai suami ibu yang menyusukan

c)    Mushaharah (persemendaan)
                     i.        Bekas isteri ayah
                   ii.        Bekas isteri anak, bekas isteri cucu lelaki dan seterusnya kebawah
                  iii.        Anak tiri, ialah anak-anak dari isteri yang telah disetubuhi. Apabila isteri belum disetubuhi, maka anak tiri tersebut halal dinikahi.
                  iv.        Ibu isteri-isteri (mertua)

HARAM SEMENTARA WAKTU (TAHRIM MUAQQAT)
Haram sementara waktu bermaksud larangan berkahwin dengan seorang wanita untuk waktu tertentu sahaja, kerana ada sebab yang mengharamkannya. Apabila sebab-sebab itu hilang, maka perkahwinan boleh dilakukan. Termasuk mereka yang haram berkahwin untuk sementara waktu ialah :

a)    Mengumpulkan dua orang wanita yang ada hubungan muhrim.
                             i.        Saudara perempuan isteri, samaada kakak atau adik perempuannya
                           ii.        Emak saudara isteri sebelah bapa atau sebelah ibu
                          iii.        Anak saudara perempuan isteri

b)   Wanita yang berlainan agama
Harus berkawin setelah memeluk islam

c)    Wanita yang masih terikat dengan hak orang lain (wanita bersuami)

d)   Wanita-wanita yang sedang menjalani ‘iddah talak raj’i

e)   Wanita yang dicerai dengan talak tiga
Haram dikahwini oleh bekas suaminya kecuali setelah wanita itu berkahwin lain dan telah bercerai dengan suami barunya serta telah habis tempoh ‘iddahnya

          f) Mengahwini lebih daripada empat orang wanita dalam masa yang sama

geng wokyoh