Tuesday, 24 October 2017

Apakah Dosa Zina Akan Terhapus Selepas Bernikah

Zina termasuk salah dosa besar dalam islam. Kerana itu, dosa zina mendapatkan hukuman khusus di dunia. Sebat 100 kali bagi penzina yang belum menikah (ghairu Muhshon), dan rejam bagi penzina Muhshon (yang sudah menikah).
Lebih dari itu, setiap orang yang melakukan perbuatan dosa, dia diwajibkan untuk bertaubat. Dan cara yang diajarkan oleh islam untuk menghapus dosa besar adalah dengan bertaubat. Allah berfirman yang bermaksud,


Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, nescaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga). (QS. An-Nisa: 31).

Ayat ini menjelaskan, syarat dihapuskannya kesalahan adalah bertaubat, dengan meninggalkan dosa yang dilakukan.
Taubat secara bahasa artinya kembali. Orang yang bertaubat, bererti dia kembali dari kemaksiatan, menuju ke jalan Allah, diiringi memohon ampun kepada-Nya.

Rukun Utama Taubat Ada 3:

An-Nawawi mengatakan yang bermaksud,

‘Dalam kitab al-Iman disebutkan bahawa taubat memiliki 3 rukun: al-Iqla’ (meninggalkan dosa tersebut), an-Nadm (menyesali) perbuatan maksiat tersebut, dan al-Azm (bertekad) untuk tidak mengulangi dosa yang dia taubati selamanya. (Syarh Shahih Muslim, 17/59)

Berikut penjelasannya:

Pertama, al-Iqla’ (Meninggalkan dosa yang ditaubati).
Inilah bukti keseriusan taubatnya. Meninggalkan dosa yang dia lakukan. Seorang pegawai bank, belum dikatakan bertaubat dari riba, selagi dia masih aktif kerja di bank. Seorang pezina belum dikatakan bertaubat dari zina, sementara dia masih rajin berzina.
Imam Fudhail bin Iyadh menyatakan:
“Istighfar tanpa meninggalkan kemaksiatan adalah taubat para pendusta.”

Kedua, an-Nadm (Mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya)
Orang yang tidak mengakui dosanya, dia tidak akan menyesali perbuatannya. Dengan menyesal, dia akan bersedih jika teringat dosanya. Termasuk bahagian dari penyesalan itu adalah tidak menceritakan dosa tersebut kepada orang lain, apalagi membanggakannya. Dan jika dosa itu dilakukan kerana komuniti dan persekitaran, dia akan meninggalkan komuniti persekitarannya.
Bentuk penyesalan pezina adalah dengan menghindari segala yang boleh  menaikkan syahwatnya.

Ketiga, al-Azm (Bertekad untuk tidak mengulangi dosanya)
Jika seseorang berhenti dari dosanya, sementara dia masih punya harapan untuk melakukannya jika waktu memungkinkan, maka dia belum disebut taubat.
Seseorang yang bertaubat dari berdating ketika ramadhan, dan akan kembali berdating selepas ramadhan, belum disebut bertaubat.

Apakah dengan menikah, dosa zina akan terhapus?

Dosa zina sebagaimana dosa besar lainnya, hanya akan terhapus dengan taubat. Dan syarat taubat adalah tiga seperti yang disebutkan di atas.

Kerana itu, semata-mata menikah, belum dapat menghapus dosa zina yang pernah dilakukan. Kerana menikah, bukan syarat taubat itu sendiri.

Kecuali jika pernikahan ini dilangsungkan atas dasar:

1. Menyesali dosa zina yang telah dilakukan

2. Agar tidak mengulang kembali dosa zina tersebut.


Jika menikah atas motivasi ini, insyaaAllah status pernikahannya sebahagian dari taubat untuk perbuatan zina itu.
Untuk itu, sebagian ulama menyarankan agar orang yang melakukan zina, untuk segera menikah, dalam rangka menutupi aib keduanya. Kerana jika mereka berpisah, akan sangat merugikan pihak wanita, kerana tidak ada lelaki yang bangga memiliki isteri yang pernah dinodai orang lain secara tidak halal.

geng wokyoh