Thursday, 12 October 2017

Amalan-Amalan Sunat Hari JumaatAmalan-Amalan Sunat Hari Jumaat

1)  Mandi Pada Hari Jumaat
Dari Ibnu `Umar radhiAllahu `anhu bahawasanya Rasulullah sallAllahu `alaihi wa sallam telah bersabda yang maksudnya:
“Apabila seseorang di antara kamu sekalian datang mengerjakan solat Jumaat maka hendaklah ia mandi.”  
(HR al-Bukhari & Muslim)
Dari Abu Sa`id al-Khudri radhiAllahu `anhu bahawasanya Rasulullah sallAllahu `alaihi wa sallam telah bersabda yang maksudnya:
“Mandi Jumaat adalah wajib bagi setiap orang yang telah dewasa.”  
(HR al-Bukhari & Muslim)
Perintah yang terdapat dalam hadith-hadith di atas memberi makna sunat bukannya wajib berdasarkan hadith lain seperti berikut: 
Dari Samurah radhiAllahu `anhu berkata, Rasulullah sallAllahu `alaihi wa sallam telah bersabda yang maksudnya:
“Barangsiapa yang berwudhu’ pada hari Jumaat maka beruntunglah dia pada hari itu.  Dan barangsiapa yang mandi maka mandi itu lebih baik baginya.”  
(HR Abu Daud dan at-Turmudzi, katanya hadith ini hasan)

2)  Memakai Pakaian Yang Terbaik
Dari Abu Sa`id al-Khudri radhiAllahu `anhu, dari Nabi sallAllahu `alaihi wa sallam yang maksud sabdanya:
“Setiap orang Muslim hendaklah mandi pada hari Jumaat, mengenakan pakaian yang terbaik dan kalau ada, hendaklah memakai harum-haruman.”  
(HR Ahmad, al-Bukhari & Muslim)

3)  Memakai Haruman Untuk Ke Tempat Solat
Dari Salman radhiAllahu berkata, Rasulullah sallAllahu `alaihi wa sallam telah bersabda yang maksudnya:
“Seseorang yang mandi pada hari Jumaat dan bersuci sesuci-sucinya terus memakai minyak atau memakai harum-harumanyang ada di rumahnya kemudian keluar (untuk melaksanakan solat Jumaat) dan tidak memisahkan antara dua orang (yang sudah duduk) lantas solat sebagaimana yang telah ditetapkan kemudian ketika sang imam berbicara (khutbah) dia diam dan memperhatikan (dengar dengan teliti), nescaya diampunkanlah dosa-dosa yang dilakukan di antara hari itu dan Jumaat berikutnya.”  
(HR al-Bukhari)

4)  Datang Awal Ke Tempat Solat Untuk Bersolat Jumaat
Dari Abu Hurairah radhiAllahu `anhu bahawa Rasulullah sallAllahu `alaihi wa sallam telah bersabda yang maksudnya:
“Barangsiapa yang mandi pada hari Jumaat seperti mandi janabah kemudian dia segera pergi (ke masjid dan di sana belum ada orang) maka seakan-akan dia berkorban seekor unta.  Barangsiapa yang datang pada saat kedua maka seakan-akan dia berkorban seekor lembu.  Barangsiapa yang datang pada saat ketiga maka seakan-akan dia berkorban seekor domba yang bertanduk.  Barangsiapa yang datang pada saat keempat maka seakan-akan dia berkorban seekor ayam jantan.  Dan barangsiapa yang datang pada saat kelima maka seakan-akan dia berkorban sebutir telur.  Apabila imam telah keluar (untuk berkhutbah) maka datanglah para malaikat untuk mendengarkan khutbah itu.”  
(HR al-Bukhari & Muslim)

5)  Mengambil Tempat Dengan Sopan Di Tempat Solat Kemudian Mengerjakan Solat Sunat.
Dari Salman radhiAllahu berkata, Rasulullah sallAllahu `alaihi wa sallam telah bersabda yang maksudnya:
“Seseorang yang mandi pada hari Jumaat dan bersuci sesuci-sucinya terus memakai minyak atau memakai harum-haruman yang ada di rumahnya kemudian keluar (untuk melaksanakan solat Jumaat) dan tidak memisahkan antara dua orang (yang sudah duduk) lantas solat sebagaimana yang telah ditetapkankemudian ketika sang imam berbicara (khutbah) dia diam dan memperhatikan (dengar dengan teliti), nescaya diampunkanlah dosa-dosa yang dilakukan di antara hari itu dan Jumaat berikutnya.”  
(HR al-Bukhari)

6)  Diam Dan Mendengar Khusyuk Akan Khutbah Jumaat
Dari Salman radhiAllahu berkata, Rasulullah sallAllahu `alaihi wa sallam telah bersabda yang maksudnya:
“Seseorang yang mandi pada hari Jumaat dan bersuci sesuci-sucinya terus memakai minyak atau memakai harum-haruman yang ada di rumahnya kemudian keluar (untuk melaksanakan solat Jumaat) dan tidak memisahkan antara dua orang (yang sudah duduk) lantas solat sebagaimana yang telah ditetapkan kemudian ketika sang imam berbicara (khutbah) dia diam dan memperhatikan (dengar dengan teliti), nescaya diampunkanlah dosa-dosa yang dilakukan di antara hari itu dan Jumaat berikutnya.”  
(HR al-Bukhari)

7)  Perbanyakkanlah Solawat Ke Atas Nabi sallAllahu `alaihi wa sallam
Dari Aus bin Aus radhiAllahu `anhu berkata, Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam bersabda yang maksudnya:
“Sesungguhnya hari yang paling utama bagi kamu sekalian adalah hari Juma`at.  Oleh kerana itu, perbanyakkanlah solawat untukku pada hari itu, kerana sesungguhnya solawatmu itu diperlihatkan kepadaku.”  
(HR Abu Daud dengan sanad yang sahih)

8)  Memperbanyakkan Do`a
Berdasarkan hadith mengenai terdapatnya saat yang sangat mustajab do`a pada hari Juma`at yang telah disebutkan sebelum ini. 

9)  Membaca Surah Al-Kahfi
Dari Abu Sa`id al-Khudri radhiAllahu `anhu bahawa Nabi sallAllahu `alaihi wa sallam telah bersabda yang maksudnya:
“Sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, ALLAH akan mengurniakannya cahaya selama antara dua Jumaat.”  
(HR An-Nasa’i)
Semoga perkongsian ini ada manfaatnya buat kita semua dalam mencari bekal buat menuju redha ALLAH `Azza wa Jalla khususnya berkenaan apa yang boleh diperbuat pada hari Jumaat yang mulia.  Kepada ALLAH lah kita memohon akan hidayah dan taufiq, amin…
ALLAHU A`LAM.


geng wokyoh